30 minūšu individuāla konsultācija pie Evijas vai Ilzes

15,00
Uzklausīsim, izzināsim un mēģināsim izprast Tavu situāciju, lai varētu dalīties ar visvērtīgāko, kas piedzīvots un apgūts mūsu divi zem divi pieredzē. 
Pie mums vari vērsties visos sevis interesējošajos jautājumos, piemēram, otrā/jaunākā bērniņa ienākšana ģimenē, vecākā bērna sagatavošana izmaiņām, saudzīgu attiecību veidošana starp brāļiem/māsām, ikdienas pienākumu un prioritāšu sakārtošana, pāru attiecības audzinot bērnus ar mazu vecuma starpību, jaunās lomas pieņemšana un sevis atrašana, sajūtas esot gaidībās kā arī dažādos citos jautājumos, kas saistās ar divi zem divi, Apņemamies būt atvērtas pieņemošas un godīgas – dalīsimies ar resursiem, kas var sniegt atbildes uz jautājumiem, kuros neesam kompetentas. 
Ja vēlies apzināt visas šīs tēmas, apsver iespēju piedalīties mūsu grupu nodarbībās!

Ja tikšanās ar mums Tevi uzrunā un jūti, ka tā noderēs - piesakies. Šobrīd piedāvājam virtuālu tikšanos, ar vai bez video, telefoniski vai Zoom platformā.
Rezervējot konsultāciju komentāru sadaļā norādi ar kuru no mums vēlies tikties. Pēc apmaksas veikšanas saņemsi apstiprinājumu un detalizētu informāciju par konsultāciju.